Συνέντευξη Dr. Θεοδόσιου Μπίσδα στο ΣΚ Παρέα με τον Δ. Καμπουράκη

Τηλεοπτική εμφάνιση του Ιατρού Dr. Θεοδόσιου Μπίσδα διευθυντή της Γ’ Αγγειοχειρουργικής κλινικής του Ιατρικού Αθηνών για τον ένα χρόνο λειτουργίας του καινοτόμου Υβριδικού Χειρουργείου.