Συνέντευξη Dr. Θεοδόσιου Μπίσδα στο ΣΚ Παρέα με τον Δ. Καμπουράκη

Συνέντευξη Dr. Θεοδόσιου Μπίσδα στο ΣΚ Παρέα με τον Δ. Καμπουράκη

READ MORE
Το πρωτόκολλο της Athens Diabetic Foot για το διαβητικό πόδι σε βάθος (2/2)

Το πρωτόκολλο της Athens Diabetic Foot για το διαβητικό πόδι σε βάθος (2/2)

READ MORE
Το πρωτόκολλο της Athens Diabetic Foot για το διαβητικό πόδι σε βάθος (1/2)

Το πρωτόκολλο της Athens Diabetic Foot για το διαβητικό πόδι σε βάθος (1/2)

READ MORE
Το πρωτόκολλο της Athens Diabetic Foot για τη διάγνωση κι αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού

Το πρωτόκολλο της Athens Diabetic Foot για τη διάγνωση κι αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού

READ MORE
Εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη χρήση του ειδικού επιθέματος πολυεξανίδης σε συνδυασμό με επαναιμάτωση

Εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη χρήση του ειδικού επιθέματος πολυεξανίδης σε συνδυασμό με επαναιμάτωση

READ MORE
Πώς να αποφύγουν οι διαβητικοί τους ακρωτηριασμούς στα πόδια

Πώς να αποφύγουν οι διαβητικοί τους ακρωτηριασμούς στα πόδια

READ MORE