Διαβητικό Πόδι - Athens Diabetic Foot Team
@ Athens Medical Center

Η πρώτη πλήρης διεπιστημονική ομάδα για τη θεραπεία του διαβητικού ποδιού