05

Επεμβάσεις στο διαβητικό πόδι

σε αριθμούς

Αποτελεσματικότητα & ασφάλεια

Στα παρακάτω διαγράμματα συνοψίζονται το είδος των επεμβάσεων της ομάδας σε ποσοστά καθώς κι άλλα σημαντικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν τη σημασία του διεπιστημονικού χαρακτήρα της ομάδας.
(ΤΑΜΙ: Ενδαγγειακή τεχνική ανάστροφης παρακέντησης)

95%
Ενδαγγειακές Επεμβάσεις
98%
Επιτυχία Διάνοιξης
32%
Λιθοπλαστική (Συχνότητα χρήσης)
40%
Αθηροτόμος (Συχνότητα χρήσης)
70%
Τεχνική TAMI (Συχνότητα χρήσης)
79%
Ανάγκη Βελτίωσης Φαρμακευτικής Αγωγής